Jákobovy děti (Gn 33,16–34,31)

Výšiny a hlubiny života

Jákob začal námluvy se světem, a to ho dovedlo ke strachu z lidí, což mělo strašlivé následky nejen pro něj samotného, ale ještě mnohem více pro lidi kolem něj. Ale nakonec si na tom všem ukážeme velikou Boží lásku, věrnost a milosrdenství, které Bůh prokazuje svým vyvoleným.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: