Skutky apoštolské

seřadit sestupně
Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-1-9-osnova.pdf 8. 11. 2015
Otevřená srdce (Sk 15,36-16,40) Jan Prorok PDF icon sk15-36-16-40-osnova.pdf 6. 3. 2016
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-30-31-osnova.pdf 16. 4. 2017
Není pod nebem jiného jména! (Sk 4,12) Marcus Denny 2. 4. 2019
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-i-osnova.pdf 22. 9. 2019
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-ii-osnova.pdf 29. 9. 2019
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-iii-osnova.pdf 6. 10. 2019
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk01-01-11-osnova.pdf 2. 8. 2020
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 9. 8. 2020
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-1-13-osnova.pdf 16. 8. 2020
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-14-36-osnova.pdf 6. 9. 2020
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-37-47-osnova.pdf 13. 9. 2020
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon sk3-1-26-osnova.pdf 20. 9. 2020
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon sk4-1-22-osnova.pdf 11. 10. 2020
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon sk4-23-37-osnova.pdf 18. 10. 2020
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal PDF icon sk4-36-5-11-osnova.pdf 25. 10. 2020
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal PDF icon sk5-12-42-osnova.pdf 8. 11. 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon sk6-1-15-osnova.pdf 15. 11. 2020
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon sk7-1-60-osnova.pdf 22. 11. 2020
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk8-1-40-osnova.pdf 29. 11. 2020
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-1-31-osnova.pdf 3. 1. 2021
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal PDF icon sk9-31-43-osnova.pdf 10. 1. 2021
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon sk10-1-11-18-osnova.pdf 17. 1. 2021
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon sk11-19-30-osnova.pdf 31. 1. 2021
Jakub, Petr a Herodes (Sk 12,1-25) Jaroslav Kernal PDF icon sk12-1-25-osnova.pdf 7. 2. 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-1-5-osnova.pdf 14. 2. 2021
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-6-52-osnova.pdf 21. 2. 2021
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon sk14-1-28-osnova.pdf 28. 2. 2021
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-01-12-osnova.pdf 7. 3. 2021
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-07-19-osnova.pdf 21. 3. 2021
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-19-34-osnova.pdf 28. 3. 2021
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon sk15-35-16-10-osnova.pdf 11. 4. 2021
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal PDF icon sk16-11-40-osnova.pdf 18. 4. 2021
Zvěstování evangelia (Sk 17,1-34) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-1-34-osnova.pdf 25. 4. 2021
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal PDF icon sk17-16-17-osnova.pdf 2. 5. 2021

Stránky