První církev z pohanů (Sk 11,19-30)

Požehnané začátky církve v Antiochii

Podíváme se na čtyři věci, které Lukáš o této církvi napsal – jednak na Boží moc, která stála u zrodu této církve, dále na radost, kterou tato Boží moc vyvolávala, když se obraceli další lidé k Pánu, uvidíme také vyučování Božího lidu a milosrdenství prokazované Božímu lidu.

Text kázání

Osnova kázání: