Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11)

Boží mlýny melou někdy velmi rychle

Bůh prokazuje svou svatost mnoha způsoby – a jedním z nich jsou jeho soudy. Je to něco, co vidíme dneska na celé zemi, je to také něco, co uvidíme v našem dnešním textu. Bůh vztáhne svou ruku a jedná ve své moci – a potom přichází bázeň na celou církev.

Text kázání

Osnova kázání: