Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60)

Kdo chce jít za Kristem, musí za něj dát i svůj život!

Podíváme se v rychlosti na Štěpánovu řeč, na jeho smrt a zastavíme se na chvíli u jeho víry, která ho dovedla před židovskou radu a kterou zaplatil tu nejvyšší cenu: za svou víru v Ježíše Krista zaplatil svým životem.

Text kázání

Osnova kázání: