Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1–12)