2020

Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11)

  • Karel Trnka

Hospodin vyslýchá modlitby svatých

Karel Trnka, Praha 13. prosince 2020

Požehnané ráno, bratři a sestry, máme znovu tu výsadu, že můžeme otevřít knihu Žalmů a nechat se proměňovat Božím Slovem! Dnes je před námi 6. Žalm, jenž byl ve středověku jedním ze sedmi, které tehdejší církev označovala jako „Žalmy kající“. V nich můžeme vidět, jakým způsobem Bůh kázní svůj lid.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2020