Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1-12) | Karel Trnka