Genesis

Stvořený ke spasení (Gn 2,1–15)

  • Jaroslav Kernal

Odpočinul Bůh od svého díla

Jaroslav Kernal, Praha 14. listopadu 2021

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí svatí. V dnešní neklidné době nás Bůh znovu shromáždil kolem svého Slova a vede nás k tomu, abychom z něj čerpali povzbuzení, potěšení, poučení, napomenutí, radost i moudrost, a to nejenom moudrost ke spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista (2Tm 3,15), ale také moudrost k praktickému každodennímu životu.

Pán tvorstva (Gn 1,26–31)

  • Jaroslav Kernal

Zaslíbení Božího království

Jaroslav Kernal, Praha 7. listopadu 2021

Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Jsme v knize Genesis, v první kapitole, a mluvíme o stvoření. Mluvili jsme o Boží slávě ve stvoření, o stvoření světa, potom o stvoření člověka k Božímu obrazu a dneska budeme pokračovat stvořením člověka. Pojďme přečíst Gn 1,26–31.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Genesis