Genesis

Spirála hříchu (Gn 4,1–26)

  • Jaroslav Kernal

Milosrdenství vítězí nad soudem

Jaroslav Kernal, Praha 5. prosince 2021

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Slyšeli jsme Boží slovo, další kapitolu z knihy Genesis, kterou se dnes budeme zabývat. Než ale půjdeme do Božího slova, pojďme se nejprve ztišit k modlitbě.

Pád (Gn 3,1–24)

Skrze jednoho člověka vešla do světa smrt

Dnes se zaměříme na jednotlivé protagonisty, kteří ve třetí kapitole vystupují. Ukážeme si lstivost hada, lenost člověka a lásku Boží. Uvidíme také, jak had přemlouvá, člověk se vymlouvá a Bůh promlouvá.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Genesis