Genesis

Pán tvorstva (Gn 1,26–31)

  • Jaroslav Kernal

Zaslíbení Božího království

Jaroslav Kernal, Praha 7. listopadu 2021

Pokoj vám a milost, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Jsme v knize Genesis, v první kapitole, a mluvíme o stvoření. Mluvili jsme o Boží slávě ve stvoření, o stvoření světa, potom o stvoření člověka k Božímu obrazu a dneska budeme pokračovat stvořením člověka. Pojďme přečíst Gn 1,26–31.

Překypující Bůh (Gn 1,3–25)

  • Jaroslav Kernal

Rozmanitost Boží milosti a moci

Jaroslav Kernal, Praha 17. září 2021

Pokoj vám a milost, milovaní svatí, posvěcení v Kristu Ježíši. Jsme v knize Genesis, v první kapitole a jdeme k samotným kořenům světa, života, víry. Bůh nám ve své milosti dal tuto knihu historie, abychom z ní čerpali poučení, jak říká Pavel:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Genesis