Abrahamův synovec (Gn 19,1–38)

Boží soud nad bezbožnými městy

Dnes si na Božím soudu nad Sodomou a Gomorou ukážeme, jak to bylo, když byl Lot mezi sodomskými, jak nepatrný byl jeho vliv na bezbožné, jak to vypadalo, když ho Bůh vyvedl, jak Bůh soudil bezbožní a nakonec jak ani Lot neunikl dočasnému soudu, protože Sodoma si našla místo v něm samotném.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: