Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě (Ž 139,1-24)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí Bůh

Celý tento žalm je velikou oslavou Boha: 1. je vyvýšením jeho vlastností, 2. vede k oddanosti Bohu a 3. ústí do prosby za Boží věrnost.

Text kázání

Osnova kázání: