Spasení je od Hospodina! (Jon 1–4)

Bůh, který se slitovává

Dnes si odpovíme na jednu klíčovou otázku: Proč Bůh poslal Jonáše do Ninive? Podíváme se na tři věci, které se týkají Boha samotného, jeho charakteru a jeho jednání s lidmi, a tedy také s námi. Bůh poslal Jonáše do Ninive, protože Bůh věděl, Bůh se slitoval a Bůh jednal.

Text kázání

Osnova kázání: