Jákobovi synové (Gn 37,1–36)

Josef jako předobraz Pána Ježíše Krista

Josef je typem Krista, vzorem, ukazatelem. Josef není Kristus, ale na něm, na jeho příkladu, na jeho životě, můžeme vidět Pána Ježíše Krista. Bůh nám dal své Slovo tak, aby k nám promlouvalo ve světle života a díla Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: