Genesis

Boží jedinečná kniha (Gn 1-50)

Proč je kniha Genesis tak důležitá?

Musíme alespoň krátce zmínit o přístupu ke knize Genesis. Dále se podíváme na příběh, tedy na počátky. Nemůžeme minout doktríny, tedy učení, jimiž Genesis oplývá a které se rozvíjejí dál v celém Písmu. Ruku v ruce s tím jde poznání Boha, především Boha Stvořitele, a nakonec se zastavíme u toho, jak kniha Genesis svědčí o Pánu Ježíši Kristu.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Genesis