Izákovi synové (Gn 25,24–34)

Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua nenáviděl

Tento krátký text, který dnes před sebou máme, je znovu velkým, silným, mocným ukazatelem, který vede až do Nového zákona, vede k Pánu Ježíši Kristu, vede k Božím dětem, vede nakonec k dvojímu narození, k narození z těla a k narození z Ducha, tedy k dětem Božím a dětem ďáblovým.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: