1. Timoteovi

Ženě učit nedovoluji! (1Tm 2,11-15)

Žena nemá mít moc nad mužem

Dnes před sebou máme verše, které někteří lidé řadí k těm nejvíce kontroverzním v prvním listu Timoteovi. Nemyslím si, že to je oprávněné, protože ten text neříká nic jiného než to, co najdeme na řadě dalších míst Božího slova. Mluví o rozdílu mezi mužem a ženou – i když to je nakonec ten důvod, proč je tento text považován za kontroverzní.

Text kázání

Růst ve zbožnosti (1Tm 2,8-10)

Jak se máme modlit za všechny

V našem textu máme trojí výzvu, která se týká stejně mužů jako žen – je to výzva k modlitbám na prvním místě. Dále je to výzva ke zbožnosti, jak mužů, tak i že. U každé té skupiny jsou zdůrazněné jiné věci a u každé je také varování před nějakými věcmi. A nakonec je to výzva evangelia samotného, z něhož text vychází, na něž text navazuje a jímž text vrcholí.

Text kázání

Na prvním místě žádám... (1Tm 2,1-2)

Priorita modlitby v životě církve

Dneska se budeme zabývat jenom prvními dvěma verši tohoto oddílu a ukážeme si z nich především prioritu modlitby v životě církve, všimneme si různých druhů modliteb, které zde Boží slovo jmenuje a dále se podíváme také na to, co by mělo být obsahem našich modliteb podle tohoto textu a nakonec na to, co je cílem společných modliteb křesťanů.

Text kázání

Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20)

  • Jaroslav Kernal

Boj o víru a dobré svědomí

Jaroslav Kernal, Praha 6. listopadu 2016

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Jsme na konci první kapitoly Pavlova prvního dopisu Timoteovi, a skrze Timotea církvi do Efezu. Přečteme celou první kapitolu, abychom si připoměli širší kontext a potom se budeme zabývat posledními třemi verši (1,18-20).

Bojuj dobrý boj (1Tm 1,18-20)

Boj o víru a dobré svědomí

V našem textu povzbuzuje Timotea k boji tváří tvář protivníkům, kteří byli vlky v rouše beránčím. Tento boj je bojem o víru a o čisté svědomí, které má Timoteus zachovat. Pavel také ukazuje Timoteovi, jak on sám bojoval tento boj v Efezu, když ve víře přemáhal ty, kteří vírou a dobrým svědomím pohrdli.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Timoteovi