1. Timoteovi

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

Pokorná a oddaná podřízenost

Dnes zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich pánům. Tento vztah velmi dobře ukazuje podstatu pravé zbožnosti a je dobrou ilustrací pro každého křesťana, protože každý křesťan byl vykoupen za cenu a nepatří už sám sobě, ale patří Kristu, kterého nazývá svým Pánem.

Text kázání

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

  • Jaroslav Kernal

Pokorná a oddaná podřízenost

Jaroslav Kernal, Praha 20. srpna 2017

Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Pokračujeme ve studiu Pavlova 1. listu Timoteovi a před námi je začátek šesté kapitoly, z níž se dnes budeme věnovat prvním dvěma veršům. M.

Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21)

Kristova sláva v církvi II.

Náš dnešní oddíl mluví o ochraně starších v církvi a také o káznění těch, kteří se dopustili hříchu. Stejně jako zajištění živobytí pro starší je zodpovědností každého jednotlivce v církvi a službou celého sboru, i ochrana starších stejně jako kázeň těch, kteří hřeší, jsou službou celého těla Kristova, celého společenství a zodpovědností každého jednotlivce v církvi.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Timoteovi