Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23)

Vzájemná zodpovědnost v následování Pána Ježíše

Bůh obdarovává svou církev a tedy jednotlivce a stará se o ni tak, aby mohla fungovat k jeho slávě. Bůh také uprostřed církve povolává jednotlivce ke službě, včetně služby vedení Božího lidu. Bůh ustanovuje tyto své služebníky skrze církev, skrze rozpoznání celého Kristova těla.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: