Tematická kázání

Poznávat Boha (J 17,3)

Křesťanská zralost VII.

Pán Ježíš daroval všem, které mu Otec dal, věčný život (J 17,2). V tomto verši se podíváme na to, co to je věčný život, jaký je způsob věčného života a jaké jsou prostředky věčného života.

Text kázání

Poznávat Boha (J 17,3)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost VII.

Jaroslav Kernal, Praha 17. listopadu 2019

Pokoj vám a milost, milí svatí. Pokračujeme v našem studiu sedmnácté kapitoly Janova evangelia a před námi je třetí verš, této ohromné kapitoly. Je to veliký verš, který odhaluje nádheru, plnost a dokonalost věčnosti, kterou pro nás Bůh připravil.

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

Účinné povolání Bohem III.

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Bůh účinně a neodolatelně zjevuje evangelium Ježíše Krista exkluzivně jen těm, které Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch svatý znovuzrodil. Jinými slovy, účinné pochopení Krista a Jeho evangelia je dáno jen zaslíbeným dětem.

Text kázání

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

  • Pavel Steiger

Účinné povolání Bohem III.

Pavel Steiger, Praha 13. října 2019

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Příště již otevřeme poslední tři zamyšlení na téma „Vytrvalost svatých.“ Jen krátké osvěžení předešlých dvou souvisejících kázání.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Tematická kázání