Duchem proměňovaný život (Ga 5,22-26)

Dejme se Duchem také řídit!

Boží slovo nás vede ke svobodě v Duchu svatém. Boží duch v křesťanech působí proměnu charakteru, takže je podobný charakteru Božímu. Je to možné jen díky víře v Krista, tedy skrze sjednocení s Kristem v jeho smrti i vzkříšení a poddanosti Duchu svatému, tedy poslušnosti jeho Slovu.

Text kázání

Osnova kázání: