Chlubit se křížem (Ga 6,11-18)

Záleží jen na novém stvoření

Podíváme se na šest věcí z našeho textu, které jsou jednak shrnutím celého Pavlova listu, a jednak ukazují na to, co si máme představit pod slovy chlubit se křížem. Nejedná se o prázdnou chloubu, ani o lidské sobectví či důraz na vnější věci, ale jde o život pravdě, o život víry, která se prokazuje láskou. Jde o život v plnosti Ducha svatého, v souladu s Duchem, život zaměřený Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Osnova kázání: