Poznání, láska a svatost (Fp 1,9-11)

Biblická láska vede ke svatosti ke slávě a chvále Boží.

Dnešní text svědčí o tom, že skutečnou, biblickou, Duchem poháněnou lásku nelze oddělit od Bohem daného poznání. Poznání a lásku zároveň nelze oddělit od Písmem směřované a Duchem uschopněné svatosti... a jejich společným ovocem je proměněný, ryzí, čistý a spravedlivý život křesťanů Bohu k slávě.

Text kázání

Osnova kázání: