Vítězné tažení evangelia (Fp 1,12-14)

Evangelium dobývá svět i skrze naše selhání a obtíže.

Dnešní text nám ukazuje nezastavitelnost evangelia. Evangelium postupuje skrze svobodu i uvěznění svatých, skrze jejich blaho i utrpení, skrze jejich věrnost i navzdory jejich nevěrnosti. Kristus je Pánem pánů a Králem králů a nic se nemůže vzepřít Božímu dokonalému plánu spásy.

Text kázání

Osnova kázání: