Na cestě jsou banditi (Fp 1,15-18a)

Život není snadný, ale s Kristem je vždy dobrý.

Dnešní text nám ukazuje, jak se apoštol Pavel vyrovnával s utrpením, nepochopením a nepřátelstvím – odhlédl od sebe, od své vlastní situace a toho, jak ho ostatní vidí, ke Kristu a Jeho pravdě.

Text kázání

Osnova kázání: