Ženě učit nedovoluji! (1Tm 2,11-15)

Žena nemá mít moc nad mužem

Dnes před sebou máme verše, které někteří lidé řadí k těm nejvíce kontroverzním v prvním listu Timoteovi. Nemyslím si, že to je oprávněné, protože ten text neříká nic jiného než to, co najdeme na řadě dalších míst Božího slova. Mluví o rozdílu mezi mužem a ženou – i když to je nakonec ten důvod, proč je tento text považován za kontroverzní.

Text kázání

Osnova kázání: