1. Timoteovi

Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6)

Evangelium, zbožnost a praktický život

První list Timoteovi je vstupní branou ke zdravé církvi. Tento dopis je praktickou aplikací evangelia do života církve. Začíná evangeliem, staví na evangeliu, vychází z evangelia a buduje evangeliem. Směřuje ke zbožnému životu, vede ke zbožnosti založené na evangeliu, která se prakticky projevuje na prvním místě ve vztazích.

Text kázání

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci.

Text kázání

Zbožnost není na prodej (1Tm 6,3-9)

  • Jaroslav Kernal

Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Jaroslav Kernal, Praha 3. září 2017

Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Znovu otevíráme Pavlův první list Timoteovi a budeme pokračovat v našem výkladu tohoto listu. Před námi první polovina poslední kapitoly. Budeme číst od druhé poloviny druhého verše až do desátého verše.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Timoteovi