Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

Pokorná a oddaná podřízenost

Dnes zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich pánům. Tento vztah velmi dobře ukazuje podstatu pravé zbožnosti a je dobrou ilustrací pro každého křesťana, protože každý křesťan byl vykoupen za cenu a nepatří už sám sobě, ale patří Kristu, kterého nazývá svým Pánem.

Text kázání

Osnova kázání: