Povzbuzující zprávy (1Te 3,6-10)

Staňte se požehnáním!

Pavel poslal Timotea, aby prozkoumal víru Tesalonických, zda se pevně drží Krista a stavějí na Božím slovu. A Timoteus přinesl dobré zprávy o jejich víře a lásce, takže Pavel byl jejich vírou potěšen a vedlo ho to k tomu, aby za ně vzdával chválu a děkoval Bohu, že je ve víře zachoval.

Text kázání

Osnova kázání: