1. Tesalonickým

Povzbuzení mladé církvi (1Te 5,23-28)

Církev - místo proměňující Boží moci

Dnes je před námi samotný závěr tohoto listu. Jedná se o takové shrnutí celého listu, několik závěrečných příkazů, ve kterých vidíme zopakování všeho, čím jsme se v tomto listu zabývali. Je to závěrečné povzbuzení této mladé církvi, ve kterém se apoštol vrací k Božímu dílu, k Božímu lidu, kde se toto dílo Boží realizuje a k Boží milosti, která je mocí, skrze niž Bůh takto slavně jedná.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve II. (1Te 5,16-22)

Proměňující moc Kristova evangelia v křesťanech

Z dnešního textu si ukážeme tři veliké věci, které Bůh působí v každém jednotlivém křesťanovi – je to potěšení, pochopení a posvěcení. Moc Kristova evangelia vede k radosti, rozlišování a růstu ve svatosti. Vyhlížení Kristova druhého příchodu působí vděčnost a vytrvalost modliteb, vážnost zbožnosti a vytříbenost duchovního rozlišování, a vede k posvěcení a zachování celého člověka až do dne příchodu Ježíše Krista.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15)

Kristovo dílo v místním společenství svatých

V tomto oddíle Písma vidíme, jak funguje zdravá Kristova církev, která očekává blízký příchod svého Pána: Pán pracuje v místním sboru skrze muže, které k této práci svým Duchem povolal a ustanovil na straně jedné a skrze celé společenství svatých na straně druhé. Pán Ježíš šíří svou církev, rozmnožuje jí skrze svatý život všech křesťanů v místním sboru.

Text kázání

Nádhera Kristovy církve (1Te 5,12-15)

  • Jaroslav Kernal

Kristovo dílo v místním společenství svatých

Jaroslav Kernal, Praha 5. června 2016

Pokoj vám a milost, milovaní. Pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla církvi do Tesaloniky a před námi je druhá polovina poslední kapitoly tohoto listu, kde se Pavel dostává k celé řadě praktických aplikací. Dnes máme před sebou verše 12-15, které mluví o Kristově církvi.

Žijte jako děti světla (1Te 5,1-11)

Povzbuzujte se ke svatosti, protože Pán přijde nečekaně.

Není důležité, kdy Pán přijde, ale je naprosto zásadní, co z toho pro nás vyplývá. Protože Pán přijde, máme žít určitým způsobem života. Pán přijde nečekaně, a proto máme žít svatě, jako děti světla. Pán přijde náhle, a proto máme být připraveni. A především, Pán přijde pro svůj lid, a proto se nemusíme obávat.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Tesalonickým