To je dobré a vítané u Boha (1Tm 2,3-7)

Proč se máme modlit za všechny

V našem textu jsou tři jednoduché důvody, proč se modlit za všechny – především se máme modlit, protože je to dobré u Boha. Dále vidíme teologické vysvětlení Boží dobroty, protože Bůh chce, aby všichni byli spaseni, a poslední důvod je velmi praktický a vyplývá z toho, že evangelium je určené všem lidem.

Text kázání

Osnova kázání: