Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) | Jaroslav Kernal