Oslava Božího hněvu (Ž 76,1–13)

Dobré učení o Božím hněvu

1. Bůh je známý ve své velikosti. 2. Bůh se dává poznat všem lidem, včetně křesťanů, ve svém hněvu. Bůh soudí a bude soudit. 3. Bůh vzbuzuje bázeň. Jeho moc a hněv nás učí bát se Boha a tím získáváme moudrost srdce.

Text kázání

Osnova kázání: