Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4)

Kristus je náš život

Spolu s Kristem jsme zemřeli starému člověku, abychom skrze víru v Pána Ježíše Krista měli život, který je jenom v něm samotném.

Video