Kdo smí bydlet s Bohem? (Ž 15,1–5)

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí!

Náš dnešní text můžeme rozdělit na tři body: 1. Svatá Boží přítomnost, 2. svaté Boží požadavky a 3. svatá Boží přízeň. S Bohem nejenom začínáme, ale v něm i pokračujeme a on je ten, kdo v nás dílo spásy dokoná.

Text kázání | Video

Osnova kázání: