Josefovo vyvýšení (Gn 41,1–57)

Nádherný obraz Krista a jeho nevěsty

Uvidíme, jak byl Josef ze svého ponížení vyvýšen do slávy, v níž vydal svědectví o Bohu a celá scéna je završená Josefovou svatbou s Asenatou a Josefovou úspěšnou vládou během prvních sedmi let hojnosti a Josefovým milosrdenstvím a štědrostí v době, kdy na celou zemi dopadl hlad, který Josef na základě faraónova snu předpověděl.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: