Josefovi bratři (Gn 42,1–38)

Bůh zjevuje skryté věci

V dnešním textu můžeme dobře vidět, že Bůh připravuje scénu a po celé zemi nastává hlad, Bůh řídí každý krok všech aktérů příběhu a nakonec uvidíme, že to všechno vede k naplnění Božího plánu a k jeho slávě.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: