Jákobův bratr (Gn 33,1–17)

Smíření, obdarování a rozchod s Ezauem

V našem dnešním textu se podíváme na tři věci – především na smíření obou bratrů, Jákoba a Ezaua, dále uvidíme obdarování, které často smíření doprovází, a nakonec uvidíme také rozchod, který je naprosto na místě. Není možné, aby věřící táhl jho s nevěřícím.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: