Jákobovy radosti a strasti (Gn 35,1–29)

Roky radosti i bolestí

Bůh obnovuje smlouvu s Jákobem, připomíná mu, co mu slíbil. To bylo ohromné požehnání a velká radost. Ale ruku v ruce s ní jdou i nelehké věci, protože Bůh také odvolává lidi z naší blízkosti, dokonce i ty nejbližší. A nakonec, Bůh připomíná svou věrnost a blízkost.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: