Chvalte Pána! (Ž 147,1-20)

Radost z Boží péče a dobroty

Bohu patří naše chvála za to, že se ujímá svého lidu. Bůh má v něčem zalíbení, zatímco některé skutečnosti ho netěší. A Bůh vysílá: své požehnání, sníh, své slovo, které má moc nejenom pohnout přírodou, ale také pohnout lidským srdcem a zachránit lidskou duši. Haleluja!

Text kázání

Osnova kázání: