Nový zákon

První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Duch svatý posiluje církev (Sk 9,31-43) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal 2021 Nový zákon, Skutky apoštolů
Ukážu vám vzácnější cestu (1K 13,1-13) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, 1. Korintským
Vytrvejte ve zkouškách díky moudrosti od Pána! (Jk 1,2-8) Pavel Růžička 2020 Nový zákon, Jakubův
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Pavel Růžička 2020 Nový zákon
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Skutky apoštolů
Milosrdenství chci, ne oběť! (Zj 2,12-23) Pavel Borovanský 2020 Nový zákon, Zjevení Janovo
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, 1. Korintským, Tematická kázání, Evangelium
Hoden je Beránek (Zj 5,12) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Zjevení Janovo
Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Koloským, Tematická kázání, Křest
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal 2020 Nový zákon, Efezským, Tematická kázání, Manželství

Stránky

Přihlásit se k odběru Texty kázání