Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)

Nepohrdám Boží milostí!

Ve dvacátém prvním verši je shrnuto všechno, co Pavel dosud řekl. Hned na začátku se ohrazuje proti případným námitkám, které by mohl někdo vydedukovat z učení o ospravedlnění z pouhé milosti jedině skrze víru. A následně opakuje, že milost je nezbytná a touto milostí jsme vykoupeni.

Text kázání

Osnova kázání: