Věrnost Boží i lidská (Da 1,1-21)

Cizinci na zemi

První kapitola Daniela nás uvádí do situace a seznamuje nás s hlavními postavami knihy. Bůh byl věrný svému slovu a vydal Judu do rukou Nebúkadnésara, ostatek Izraele na dvoře babylónského krále zůstal věrný Bohu a Bůh se přiznal k ostatku svého lidu.

Text kázání

Osnova kázání: