Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)

… ale žije ve mně Kristus

Kdo je v Kristu, je ukřižován spolu s Kristem! Zákon už se na něj nevztahuje, protože je mrtev zákonu, aby mohl žít Bohu. Kdy přesně k tomu došlo? Co se vlastně doopravdy stalo? Co toto prohlášení znamená? Co z toho pro nás vyplývá?

Text kázání

Osnova kázání: