Nesmiřitelní nepřátelé (Ga 5,16-21)

Realita duchovního boje v životě křesťana

Dnešní text začíná tím, že nám ukazuje realitu a trvalost duchovního boje v životě křesťana. Ukazuje nám demarkační linii tohoto boje – skutky těla, které zjevují, že chybí život z Ducha. A nakonec nás vede k důsledkům tělesnosti – a to je věčné odsouzení daleko od Pána a jeho slávy.

Text kázání

Osnova kázání: