Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-6)

Jste povinni zachovávat celý zákon …

Všichni, kdo uvěřili v Pána Ježíše Krista, stali se Božími dětmi, jsou skutečnými potomky Abrahama, a jsou dědici Božích zaslíbení, především věčného života. Už nejsou ani v otroctví hříchu, ani v otroctví zákona.

Text kázání

Osnova kázání: