Bůh zapečeťuje (Da 12,4-13)

... až na věky věků

Bůh Danielovi zjevil mnoho věcí, které se týkaly následujících staletí. Ukázal mu slavný příchod Mesiáše, Syna člověka, a dal mu poznat něco málo ze slávy jeho království. Současně mu Bůh ukázal, že naplnění těchto věcí, je dalekou budoucností.

Text kázání

Osnova kázání: