Bůh odpovídá (Da 2,1-24)

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého

Bůh mluví k Nebúkadnesarovi, k člověku, který chce žít bez Boha. Bůh nejenom mluví, ale také odpovídá na modlitby svého lidu. A na Danielovi uvidíme, jak vypadá zbožný charakter Božího muže.

Text kázání

Osnova kázání: