Bůh kraluje (Da 7,9-14)

Syn člověka přichází na oblacích

S poslední šelmou se dostáváme k našemu textu, který mluví o soudu nad všemi šelmami, o odsouzení a zničení malého rohu a o nastolení vlády Syna člověka, kterého budou uctívat lidé ze všech jazyků, národů a ras.

Text kázání

Osnova kázání: